Bosna Historija

Bosna Historija

Forum je koncipiran po principu neke knjige, u kojoj podforumi predstavljaju poglavlja knjige.
Ovo je kratak sadržaj te «zamišljenje» knjige koji treba da omogući posjetiocu foruma  da se lakše snađe u pregledavanju foruma, brzi pregled-pristup i pronalaženje ono što ga interesuje od tematike,
te da mu učini samo pregledavanje slično pregledavanju jedne velike dobre historijske knjige.

klikom na bilo koji naslov dole, ulazi se direktno u temu foruma !!!!!!!!!!!!!!!!!
(napomena: pošto je forum još uvjek u “izgradnji” postepeno će biti dodate pojedine teme i poglavlja )

 

I POGLAVLJE (forum)
RIMSKO – ILIRSKO RAZDOBLJE

1. Starosjedilačko romanizirano stanovništvo Bosne

2. Bosna u ovom historijskom razdoblju

3. Karte Balkana iz ovog historijskog perioda

4. Romani-Vlasi

5. Ilirska plemena na prostoru Balkana

6.ALEXANDAR STIPČEVIĆ Iliri (knjiga)

Prodori Slavena u rimske provincije

II POGLAVLJE (forum)
HISTORIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE

1. Bosna u ranom srednjem vijeku

2. O Bošnjacima (Bošnjanima) srednjovjekovne Bosne

3. Historijski relevantni spomeni Bošnjaka (Bošnjana)

1. Najstariji historijski spomen Bošnjaka je u LJPD, a vezano za događaje 845-864
2. Bošnjaci kao vlastela=svjedoci u bosanskim poveljama
3. 1376. dubrovački izvor jasno razlikuje NACIJE: Bošnjake od Slavena / Srba
4. Spomen Bošnjaka u intitulaciji dva posljednja bosanska kralja
5. 1461.g. kralj Tomašević u pismu papi Piu II
6. Bošnjaci 1332. u čuvenoj povelji Stepana II Dubrovčanima
7. 1155. u bizantskoj carskoj tituli Manuela Komnena
8. 1440. životopisac kralja Vladislava spominje Bošnjake
9. 1373.g spomen Bošnjaka u “Dubiji”
10. 1433. spomen Bošnjaka na Baselskom katoličkom koncilu
11. 1376. dubrovačka povelja BOŠNJAKE jasno razlikuje od Vlaha
12. Nikola Lašvanin u svom ljetopisu navodi Bošnjake 1059.god.
13. 1666.g. IVAN LUČIĆ De regno Dalm. et Croat., str. 309
14. 1601.godine Mavro Orbini u “Kraljevstvu Slavena”
15. Prvi broj Glasnika ZM 1889. navodi Bošnjake u vrijeme bosanske banovine

4. Bosna (Bosona) iz DAI

5.Ostale sklavinije iz DAI

6.Bosanski vladari, njihovi grbovi ; grbovi Bosne

1.Grb Bosne iz Fojničkog grbovnika
2.Stablo Kotromanića (Enver Imamović) – VELIKI prikaz
3.Hronološki prikaz svih bosanskih vladarara(Sima Ćirković)
4.Rodoslovno stablo Kotromanića (Sima Ćirković)
5.Grafička šema rodoslovnog stabla dinastije Kotromanića (Zlatko Lukić)
6.o Fojničkom grbovniku u Glasniku Zemaljskog muzeja iz 1889.g.
7.Da li je ime Kulin romanskog/vlaškog porijekla ??
8.Ivan Kotromanović-prvi poznati ban iz dinastije Kotromanića
9.Zagonetni bosanski ban – u vrijeme kojeg Krešimira ???
10.1042. spomen bosanskog bana
11.Teza o njemačkom porijeklu Kotromanića (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1906.g.)
12.Enver Imamović: Bosanska dinastija Kotromanića – VIDEO
13.Orbinijev grb Bosne (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1929.g)
14.O grbu Bosne po njemačkom hroničaru Ulrich von Richental
15.Grbovi porodica Kotromanića, Tvrtkovića (Fojnički grbovnik)
16.Grbovi porodica Kosača, Hrvatinića (Fojnički grbovnik)
17.Rodoslovna tablica Kosača, Hrvatinića, Pavlovića (Sima Ćirković)
18.Grafička šema rodbinskih veza bosan.dinastija sa susjednim (Zlatko Lukić)
19.Imena i prezimena srednjovjekovne bosanske vlastele (Glasnik ZM iz 1906.g.)
20.O bosanskom novcu (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1894.)
21.O bosanskom novcu (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1898.)
22.Kralj Tomaš za kralja Ugarske
23.Sin kralja Tomaša Stjepan Tomašević kao srpski despot
24.Nevjerni kraljevi Tomaš/Tomašević
25.O smrti Stjepana Tomaševića, zadnjeg kralja bosanskog
26.O kraljici Katarini – Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1893.g
27.Natpis sa groba kraljice Katarine u Rimu
28.Sudbina kraljevske djece Katarine i Žigismunda
29.Stjepan Kosača prelazi Turcima i postaje Ahmed Hercegović

7.Povelje u srednjovjekovnoj Bosni

banske
1232. povelja bana Ninoslava
1240. Povelja bana Mateja Ninoslava
1249. povelja bana Ninoslava
1287. Povelja bana Prijezde I
1322. povelja Stepana II ključkom knezu Vukosavu Hrvatiniću
1323. povelja Stepana II ključkom knezu Vukosavu Hrvatiniću
1329.g. povelja Stepana II knezu Vukcu u Ribićima
1333.g. povelja Stepana II Dubrovčanima u Srebreniku
1353.g.povelja bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću na Suhoj
1354.g. povelja bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću
1357 g. povelja bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću
1366. Povelja bana Tvrtka I
1367.g. povelja bana Tvrtka knezu Pavlu Vukoslaviću
1367. Povelja bana Tvrtka I

kraljevske
1376. Povelja kralja Tvrtka I
1378.g. povelja kralja Tvrtka Dubrovčanima u Sutjesci (Vareš)
1380.g. povelja kralja Tvrka izdata u Moštrima
1382.g. povelja kralja Tvrtka u Bišću kod Blagaja
1387. Povelja kralja Tvrtka I
1390. Povelja kralja Tvrtka I Šibeniku (na latinskom jeziku)
1392.g. povelja kralja Dabiše Dubrovčanima
1395.g. povelja kralja Dabiše
1398. Povelja kralja Ostoje
1399. Povelja kralja Ostoje
1404.g. pisma kralja Ostoje Dubrovčanima
1407. Povelja kralja Tvrtka II
1418. Povelja kralja Ostoje u Bišću
1419.(mart) Povelja kralja Ostojića
1419.(decembar) Povelja kralja Ostojića
1420. Povelja kralja Tvrtka II
1421. povelja Tvrka II Kotromanića Dubrovčanima
1443. Povelja kralja Tvrtka II
1444. Povelja kralja Tomaša
1446.g. povelja kralja Tomaša
1451. Povelja kralja Tomaša
1461.g. povelja kralja Stjepana Tomaševića pisana u Jajcu
1461.g. povelja kralja Tomaševića u Bobovcu

8.Historijske karte srednjovjekovne Bosne

NAJBOLJA historijska karta srednjovjekovne Bosne
Najbolja, poznata karta Marka Vege
Srednjovjekovna Bosna (Enver Imamović)
Od “zemljice” Bosone do najveće države Balkana
Bosna (Bosona) u vrijeme pisanja DAI 950.g.
Bosna i okolne države po pisanju DAI (Nada Klaić)
Bosna za vrijeme bana Kulina (Marko Vego)
Bosna za vrijeme Stepana II Kotromanića (Marko Vego)
Bosna u vrijeme kralja Tvrtka (Marko Vego)
Bosna nakon pada 1463.g. (Dubravko Lovrenović)
Bosna po pisanju LJPD-a (Nada Klaić)
Bosna u vrijeme ustanka Ljudevita (Nada Klaić)
Bosna u vrijeme hrvatskog kralja Tomislava 910-928 (Nada Klaić)
Bosna oko 1230.g.
Bosna u vrijeme bana Ninoslava oko 1244. (Sima Ćirković)
Bosna i Balkan 1250.godine (Dubravko Lovrenović)
Bosna kraljevina 1382. (Dubravko Lovrenović)
Bosna kraljevina 1390.godine (Dubravko Lovrenović)
Posjedi-oblast Hrvoja Vukčića 1398.-1412. (Dubravko Lovrenović)
Bosna u prvoj polovini XV vijeka (Marko Vego)
Kraljevina Bosna u 15.vijeku ( Longman)
Karte prikaza pohoda Ugarske na Bosnu 1406-1408. (Dubravko Lovrenović)
Ugri u Bosni do lašvanske bitke 1410-15. (Dubravko Lovrenović)
Posjedi oblasnih vladara u Bosni početkom 15. vijeka
Bosna u vrijeme turskog osvajanja (Sima Ćirković)
Srebrenička i Jajačka banovina 1526.g

9.Ratovi Bosne i Bošnjaka

10.Religija srednjovjekovne Bosne

Karta rasprostranjenosti crkava u Bosni
U Bosni je veliki broj “nekrštenih/infideles” Bošnjaka
O religiji srednjovjekovne Bosne (Enver Imamović)
Bogumilstvo -narodna vjera srednjovjekovnih Bošnjaka
Religijska pripadnost bosanskih vladara (Lovrenović)
Krsno ime nije ni patarenskog, ni srpskog ni pravoslavnog porijekla (Glasnik ZM iz 1912)
Slava krsnog imena potiče od pripadnika Crkve Bosanske (Glasnik ZM iz 1912.)
Postanak krsnog imena – Vladislav Skarić u GZM iz 1920.g.
Katolički biskup prilikom bosanskog osvajanja primorja bježi u Omiš
1325.dolazak franjevaca u Bosnu
Pravoslavlje u sjeveroistočnoj Bosni za vrijeme vlasti srpskog kralja Dragutina
Stjepan Vukčić Kosača i pataren i katolik i pravoslavac
1451.g. Stjepan Kosača pali katoličke crkve po primorju
Religijska pripadnost dva posljednja bosanska kralja
Pravoslavni sveštenici NASILNO pokrštavaju bosanske HERETIKE

11.Crkva bosanska i Bošnjaci heretici

Sima Ćirković o CB, dogmi i odnosu s pravoslavljem/katoličanstvom
Najvažnije ukratko o Crkvi bosanskoj
Mustafa Imamović o CB (knjiga Historija Bošnjaka)
1456. pismo Tomaša papi “u zemljI ima VELIKI broj MANIHEJA”
Papa Pio II 1459.: PREMNOGO JE MANIHEJACA u bosanskom kraljevstvu
“Prokleti kralj” je oduzimao zemlju krstjanima i davao kršćanima (turski defter 1528.)
Popis didova Crkve bosanske
Elma Hašimbegović: Prvi pomen krstjana u srednjovjekovnoj Bosni
O manihejstvu ( H. Zoranić )
O manihejstvu u srednjovjekovnoj Bosni i Humu (H.Zoranić)
O imenu krstjani ( H. Zoranić )
O bogumilima, pavlićanima, masalijanima (H. Zoranić)
O bogumilima iz Enciklopedije leksikografskog zavoda, Zagreb 1955.g
Argumenti o manihejstvu u Bugarskoj i Makedoniji (H. Zoranić)
Kulin ban upada u Serviu sa mnoštvom “pogana”…
Zbog HERETIKA episkop preselio iz Stona u Polimlje sredinom 13.v.
CB je bila jak politički činilac sa uticajem na državne poslove
CB je zaštitnik vlastele po prikazu bosanskih povelja
“Sveti Grgur” u bosanskim poveljama
Štovanje Grgura Čudotvorca (Dubravko Lovrenović)
1329. Bošnjaci “bezbožni, pogani babuni” pustoše manastire po srpskoj državi
Srpska crkva je bosanske dualiste uvrstila u niz NAJZLOGLASNIJIH HERETIKA
1411.g. stanovnici bosanskog grada Srebrenice „svi hereze bogomilske“
Čak i katolik kralj Tomaš 1446. u povelji navodi i uvažava CB
Dva posljednja bosanska kralja ratuju protiv bogumila
1459.Bošnjaci vjernici CB kao “trikliti i zločesti nevernici
50 manihejskih zabluda u Bosni prema Torquemandi 1461.g
1461.g. pismo Tomaševića papi: heretici nisu još IZGNANI iz zemlje !
1461.g. pismo Tomaševića papi: moj otac je tek odnedavno katolik !
“Lažni kršćani” su u vrijeme kralja Tomaša pokršteni SILOM
Bogumili nisu ni branili kralja od Turaka
“Bogumilski raskolnici” su bili pokršteni protiv svoje volje
Bošnjaci heretici NEĆE da prime pravoslavlje
Spomen krstjana u turskim izvorima
Svi pomeni krstjana u turskom “defteru” 1468.g.
Patareni u Bosni se spominju čak i 1568.g.u turskim izvorima
Ivan Mužić o Crkvi bosanskoj
Srećko Džaja & Dubravko Lovrenović o CB

12.Nema pravoslavlja u Bosni prije turaka

13. Vlasi u srednjovjekovnoj Bosni

14. Rušenje srpske propagande/mitomanije o srpskom svojatanju Bosne i Bošnjaka

Da zbog spomena u 32.poglavlju DAI, Bosnu naseljavaju srbi
Da je zbog spomena Bosne u 32.poglavlju DAI, Bosna dio Servie
Bosna NIKAD NIJE bila “srpska zemlja” !
Nada Klaić najveći rušitelj srpsko-hrvatske mitomanije
Teza da su Bošnjac(n)i srednjovjekovne Bosne bili teritorijalna a ne etnička odrednica
Teza da su Sorabi iz franačkih anala naseljavali Bosnu
Da je Surbia/Zagorje iz LJPD značilo Srbija ???
Navodi bizantskog kroničara Ivana Cinama
Da su Srblji koje spominje povelja bana Ninoslava bili narod koji živi u Bosni
Dubrovačka teza “Regnum Servillie quod es Bosna”
Stepanove povelje 1333.god pisane ćirilicom
Da je Tvrtko bio serblin zbog intitulacije “kralj srblja; Bosne…
Kralj Srbljem – vrhunac mitomanije
Teza o “srpskim praroditeljima” iz kraljevskih povelja
Povelja Tomaševića 1461.g. jasno razlikuje Bosnu i srpsku zemlju
Dr Josip Smodlaka ne vidi nikakve srbe ni hrvate u Bosni
CATENA MUNDI – kao rušitelj srpske mitologije
Argumentovano rušenje prosprtva Sime Ćirkovića
Srpska mitologija o porijeklu naroda u BiH (Milan Balaban)
Crnogorski historičar, Novak Kilibarda: “Do 19 vijeka u Bosni nema srba ni hrvata”

15. Rušenje hrvatske propagande/mitomanije o hrtvatskom svojatanju Bosne i Bošnjaka

III POGLAVLJE (forum)
Bosna u turskom periodu

1. Prodori Osmanlija u Bosnu, saradnja bosanskih velikaša i Bošnjaka heretika s njima; pad Bosne i daljnja osmanlijska osvajanja..

2. Bosna kao sandžak/pašaluk

One comment

  1. Ovdje ničega nema, samo: Greška 404
    Ups!
    Sorry, but the page you are looking for has not been found. Try checking the URL for errors, then hit the refresh button in your browser.

    Volim

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.