… jedan od naših vojnika je sa šest metaka ubio tog Turajlića (aplauz) Tako se govorilo u Skupštini Republike Srpske 1991.-1996

Dr. Robert Donia je kao ekspertni svjedok svjedočio za Tribunal već trinaest puta. Istraživao je prošlost Bosne i Hercegovine sa velikom predanošću što je rezultiralo velikim brojem knjiga i članaka.

U Tuzli je sinoć održana promocija još jedne njegove knjige. Riječ je o izvodima izlaganja poslanika Skupštine Republike Srpske “Iz Skupštine Republike Srpske 1991.-1996.”

Jedan od promotora, načelnik Općine Tuzla Jasmin Imamović, govoreći o značaju ove knjige, rekao je da je bilo više knjiga sa sličnom tematikom, da je bilo više ljudi kao što su Robert Donia i Noel Malcolm, bilo bi više uticaja na međunarodnu zajednicu. Stranci su znali dosta o Jugoslaviji ali ne i dijelovima zemlje i ljudima koji tu žive. Dok je svijet razmatrao kako da djeluje, razaranja, ubijanja, etničko čišćenje i ostale ratne strahote bile su počinjene.

Robert Donia, Mustafa Imamović

Čitajući izvode koji su korišteni kao dokazni materijal na Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu, Dragan Marković, direktor University Press-a Sarajevo, kazao je da čovjek osjeća mučninu.
Naime, osim što planiraju, govore o etničkom čišćenju nesrpskog stanovništva, a naročito Bošnjaka, poslanici se i hvale svojim (ne)djelima.

22. sjednica Skupštine, 23 – 24. novembar 1992. godine, Srđo Srdić
„Nismo pitali ni vas, ni gospodina Karadžića, ni gospodina Krajišnika šta smo trebali da uradimo u Prijedoru. Jedina zelena opština u Bosanskoj Krajini je bio Prijedor. Da smo slušali vas mi bismo danas bili zeleni, mi bi danas bili Krupa i Prijedor, ne bi bio Prijedor. Mi smo ih sredili i spakovali tvrdom pakovanjem tamo gdje im je mjesto.“

Prema dosadašnjem istraživanjima ukupan broj ubijenih i nestalih na području općine Prijedor je oko 4000. Nakon rata na tom području je pronađeno 57 masovnih grobnica Bošnjaka i Hrvata ubijenih 1992. godine. To su mjesta na koja su poslani u “paketima” prema riječima Srdića, nakon čega je od kolega dobio aplauz.

Koliki je stepen mržnje prema ljudima koji nisu Srbi pokazuje primjer ljekara, ministra zdravstva, koji preporučuje likvidaciju i predlaže rušenje bolnice.

16. sjednica Skupštine, 12. maj 1992. godine, Dragan Kalinić (ministar zdravstva)
„… poznavajući ko nam je neprijatelj, u kojoj mjeri je on perfidan, i u kojoj mjeri mu se ne može vjerovati, sve dok se on fizički, vojnički ne uništi i ne slomije, što podrazumijeva, naravno, i eliminisanje i likvidaciju njegovih ključnih ljudi. Ja se odmah opredjeljujem za ovo prvu opciju, ratnu opciju. Ja kao nesrećni ratni ministar zdravstva znam da mi je ovog trenutka, i nama svima, ja gledam na vojsku i na nas civile kao jedno – izručeno 150 ljudi iz Vojne bolnice koji su sa sobom uspjeli izvući gaće i odijela i ni jednog instrumenta. Ali oni koji budu planirali operaciju Sarajevo, oslobađanja Sarajeva ili uništenja žive neprijateljske sile u Sarajevu, moraju da planiraju šta će sa zdravstvenim objektima. I odmah da vam kažem, ako će Vojna bolnica pasti u ruke neprijatelju, onda sam ja za to da se Koševska bolnica uništi i da neprijatelj nema gdje da se liječi.“

Poslanici govore o pomoći i povezanosti sa Srbijom, o pljačkanju, o spremnosti na sve.

16. sjednica Skupštine, 12. maj 1992. godine Trifko Radić
„.. ovaj rat moramo završiti što prije. Vjerujte, kod nas se ne radi već dva mjeseca, sve fabrike su zatvorene. Kod nas se, kako kaže narod, digla kuka i motika u rat. Mi smo spremni, mi držimo 50 kilometara okruženja oko Ilijaša. Jest istina da smo mi pokrali dosta stvari. Imamo mi svega još dole da živimo. Mi smo pokrali 32 tone cisterni nafte i benzina. Mi smo minirali prugu i nema više dolazaka u Sarajevo. Mi smo minirali i autoput. Sve ćemo učiniti da više neprijatelj iz pravca Zenice u Sarajevo neće doći, a odozgo ko priđe biće gotov.“

Ono o čemu su neki nagađali, da su prije rata Srbi bilo obavješteni o događanjima, Biljana Plavšić s ponosom govori.

22. sjednica Skupštine, 23 – 24. novembar 1992. godine, Biljana Plavšić
„Ja bih da kažem ministru Stanišiću. Ne da se govorka ministre, nego je to istina da sam ja nakon izjave predsjednika Republike, odnosno poziva svim dobrovoljcima u srpskim zemljama i svim pravoslavni zemljama, uputila pismo na sve adrese. Ja ću da vam kažem, nastojala sam da skupimo ljude koji god hoće da se bore za srpstvo da se okupe.“

Alić, Imamović, Kamberović

Bilo su svjesni u šta idu, da je u pitanju genocid. Sam Ratko Mladić je vojni plan ocjenio kao genocidan. Što je još gore, jer je bio svjestan šta se dešava, pokazuje da genocid nije počinjen radi izmicanja kontrole, nego je bio jedan od ciljeva.
Nakon što je Momčilo Krajišnik, predsjednik Skupštine Republike Srpske, pročitao Šest strateških ciljeva na sjednici od 12. maja 1992. godine, Ratko Mladić je rekao:
„Prema tome mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili da propadnu Srbi i ostali odu. Ja ne znam kako će to gospodin Krajišnik i Karadžić objasniti svijetu. To je ljudi genocid“.

U transkriptima nema kajanja, čak ni nakon Srebrenice. Neki je smatraju vojnom greškom ali za ubijanje se ne kaju.

54. sjednica Skupštine 15-16. oktobra 1995. godine, Radovan Karadžić
„Ja sam kao vrhovni komadant stao iza plana za Žepu i Srebrenicu, za Srebrenicu uglavnom. Žepa se podrazumijevala. Gospodo, mi bismo izgubili rat na prostoru Žepe sa 90.000 naoružanih muslimana, izgubili bismo rat. Lično sam nadgledao plan bez znanja GŠ, ne krijući, nego slučajno nailazeći na generala Krstića i savjetovao mu da prvo ide u grad i proglasi pad Srebrenice, a poslije ćemo se juriti sa Turcima po šumama. Odobrio sam i blaži zadatak i radikalni zadatak, i ne kajem se za to.“

Govore o okupaciji i granatiranju gradova, razrađuju strategiju laži.

17. sjednica Skupštine, 24-26. juli 1992. godne, Milovanović
„ …sada imamo taoce – čitave gradove i stanovnike čitavog područja – Zenica, Sarajevo, pa i nekih drugih“

46. sjednica Skupštine, 24. novembar 1994. godine, Karadžić
„Mi smo tukli sarajevsku Televiziju svim sredstvima koja smo imali i nismo joj mogli ništa. Ja sam tek kada je rat počeo shvatio zašto je zgrada sarajevske TV onako ružna. Ja sam tamo ulazio kao književnik, to su neke kasete, zidovi, hodnici, nešto čudno, to je sve pravljeno za slučaj rata, jer su oni znali da će biti građanski rat.“

Dr. Robert Donia napisao je da su izvodi manje od 1% materijala koje je pregledao. Prikupljeni transkripti sa sjednica Skupštine bosanskih Srba predstavljaju nezaobilazan resurs za proučavanje nacionalističkog projekta bosanskih Srba iz 1990-tih, napisao je Donia.

O ratu u Bosni i Hercegovini, knjizi, sa poštovanjem i zahvalnošću ekspertu za Balkan dr. Robertu Donia, sinoć su govorili i prof. dr. Mustafa Imamović, dr. Husnija Kamberović i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje.

U nastavku su neki dijelovi knjige koja ima svoju dokumentarnu težinu jer je riječ o izvodima izlaganja koje je prikupio američki historičar. Knjiga je podijeljena na poglavlja: Politički ideali skupštinskog rukovodstva i delegata, Srpski strateški ciljevi, Odnosi između srpskih teritorijalnih oblasti, Regionalizacija, Policija, Vojne i paravojne formacije, Vođenje rata i Demografija i kretanje stanovnika.

Neki od poslanika su bili ili su sada u Hagu, a imamo i riječi, tada poslanika a sada premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je, apsurdno, i sada u poziciji da odlučuje o sudbini Bosne i Hercegovcine.

„Ja se slažem da trebamo tuči Zagreb, ali ne trebamo to reći“ kaže Dodik

19. sjednica Skupštine, 12. august 1992. general Talić
„Ja mislim da su redovi vojske dobro sređeni, da se bore za bolje sutra. I da ne ratujemo svakih 50 godina već da jednom završimo, da imamo svoju državu, svoje ja, svoj ponos, svoje dostojanstvo. Zato se borci bore. Ja vas molim da nas shvatite da smo mi sada u jednoj velikoj ofanzivi. Tačno je ovo što jedan poslanik kaže da ima paravojske, ima u korpusima koji egzistiraju dva i po, tri meseca, da se i ti korpusi bore protiv toga, da ćemo imati jedinstvenu vojsku i da je imamo.“

24. sjednica Skupštine 8. januar 1993. godine, general Mladić
„Iz Sarajeva, u vozilu UMPROFOR-a, u kojem je bio pukovnik Sartr, Francuz, bio je i potpredsjednik Turajlić Hakija, te krnje vlade Bosne i Hercegovine. Naši su to vozilo zaustavili i pretresli, jedan od naših vojnika je sa šest metaka ubio tog Turajlića.“ (aplauz)

34. sjednica Skupštine, 27. august – 1. oktobar 1993. godine, Miroslav Vještica
Govoreći protiv mirovnog plana koji se zvao Unija tri republike „ … a mi ćemo im morati sve to nadoknaditi što smo im srušili i popalili i 17 džamija s temeljem sravnili“

46. sjednica Skupštine, 9. – 23. novembar 1994. godine, Kerović
„Mi ćemo, budite ubijeđeni, ja bih volio da nisam u pravu, i daj Bože da nisam, da ćemo jednog dana morati se definitivno razračunati sa muslimanima za sva vremena. Ne trebamo se mi plašiti, ostaće prazni prostori. I Kupres Hrvati kada su uzeli, Srbi nisu tamo ostali u zagrljaju. Sutra da uzmemo bilo koji turski grad – Sarajevo, Tuzlu, ti muslimani neće ostati u zagrljaju Srba i stvoriće se čisto etnički prostori.“

48. sjednica Skupštine 28. decembar 1994. godine, Radovan Karadžić
„Mislim da je ovo Vojo (Vojislav Maksimović) nešto emotivno rekao, da smo mi prokockali šansu za stvaranje Velike Srbije, a pogotovo da sam je ja prokockao. Ništa nije prokockano. Mi natežemo uže sa čitavom međunarodnom zajednicom i ako je još na našoj strani i svaki dan pa jedan milimetar ga navučemo na našu stranu“

54. sjednica Skupštine, 15-16 oktobar 1995. godine, Đurić
„Arkan je u službi politike Beograda, koliko ja znam, inače ne bi egzistirao. U kojoj bi pravnoj državi egzistirala neka paravojna formacija? On u funkciji nije došao nama da pomogne nego da izvrši funkciju Beograda. A da ne provede onu politiku zbog koje je došao ne bi se smio vratiti u Beograd“

54. sjednica Skupštine, 15 – 16. oktobar 1995. godine, Milorad Dodik
„Naša kataklizma počinje sa Bihaćem, negdje oko Nove godine, ali nam je bilo prezentovano euforično da smo već u gradu. Uspostavljanje tadašnjeg mirovnog procesa i prekida vatre je katastrofa za RS. To je moja konstatacija. A najveća greška rata je Srebrenica i Žepa i za to neko treba da snosi odgovornost. Ko je odgovoran za to? Mi smo legalizovali pred međunarodnom zajednicom da se mogu uzeti zaštićene zone, a onda smo nakon pet dana galamili kako ne može na zaštićenu zonu RSK udariti, a mi smo prije pet dana uradili što smo uradili. Izgubili smo poziciju koju smo mogli da branimo.“

54. sjednica Skupštine 15-16. oktobra 1995. godine, general Milovanović
„Poslanik Dodik kaže da je naša najveća greška Srebrenica i Žepa, jer smo uzeli zaštićene zone, a branimo se što nas napadaju iz zaštićenih zona. Verovatno će pametniji ljudi posle nas reći da li je Srebrenica i Žepa bila greška. Ja ovog momenta znam: da nismo uzeli Srebrenicu i Žepu, ne bi sada imali Romaniju, sa vojničke tačke gledišta. U političke aspekte i metodologiju uzimanja Žepe i Srebrenice ne ulazim, nisam bio prisutan, bio sam na zapadnim granicama RS.“

Kao rezultat dugogogodišnjeg istraživanja, američki ekspert za Balkan dr. Robert Donia napisao je knjigu “Islam pod Dvoglavim orlom: Muslimani Bosne i Hercegovine 1878-1914.”, objavljeno 1981. godine. Zajedno sa profesorom John V.A. Fine napisao je knjigu „Bosnia and Hercegovina: A Tradicional Betrayed”, koja je objavljena 1994. Jedna od posebno vrijednih knjiga je “Sarajevo biografija grada” objavljena 2006. godine.

Dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine i Tuzle, čiji je počasni građanin, dr. Robert Donia se sinoć zahvalio svima koji su pomogli da se i najnovija knjiga objavi, te prisutnima na promociji kazao da rado dolazi u našu zemlji i svaku put voli doći u Tuzlu gdje se, među prijateljima, dobro osjeća.

Knjiga je u 1000 primjeraka izdata u novebru 2012. godine od strane University press Sarajevo i Fondacije Istina Pravda Pomirenje Tuzla.

S.M.

(tuzlarije.net)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.